18.4.18

TUKANG RAYU

Suwijining ndina ana Kucing sing alus, kinclong, ayu lan putih mulus wulune mlaku-mlaku ning pawon. Deweke weruh ana Anak Toke ngegondol daging empal mbuh sing ngendi. Kucing dadi kepengen melu mangan, terus goleti cara supaya bisa ngrebut daging empal mau. Kucing ngerasa bakal bisa ngrebut empal sing Anak Toke.

"Hai Toke, ira kuh rosa banget ya, otot lan kulit ira kandel ora tipis kaya kulit cecek. apa sih rahasiane?"

Anak Toke seneng pisan di alem nang Kucing sing ayu rupane, tapi deweke meneng bae, soale lamun ngejawab omongane Kucing, empale bakalan tiba meng esor.

Kucing ora kurang akal, terus takon maning.

"Hai Toke, Sira bisa ngajari kita mlaku ning tembok ora? Kok ya pinter pisan Sira kih bisa mlaku ning tembok, sing ngajari sapa sih?"

Anak Toke meneng bae, sebenere ning jero ati deweke pengen pisan ngejawab bari nyombongaken diri, bisae mlaku ning tembok iku laka sing ngajari, deweke iku pinter pisan, dadi bisa mlaku dewek ning tembok ora usah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngerayu maning.

"Hai Toke, sebenere kita pernah ngerungu Sira nyanyi, tak akui memang merdu pisan suarae. jajal gah nyanyi selagu bae supaya tambah kasengsem atine kita."

Anak Toke wis bli bisa nahan maning, kepengen eksis. deweke mulai mbuka cangkeme arep nyanyi. pasti bae empale nepluk meng esor. untunge ana Mboke Toke sing nyaut empal sing tiba mau, terus mlayu ngajak Anak Toke ngadohi Kucing.

*Tulisan : Undil*

KLAMBI RAYA

Rong dina sedurung lebaran Onyon sibuk menggawe, melu karo panitia badan amil zakat (BAZ) ning desa. Sing esuk tekang sore wekel gawe manggul-manggul beras olih sing wong bayar zakat fitrah. Nyi Tarkunah angkat jempol deleng lakine wekel menggawe. Sabab biasane Onyon gawene mung molor bae. Nembe tangi baka arep buka puasa bae.

“Mudah-mudahan dosane wong lanang kita diampuni ning Gusti Allah,” omong Nyi Tarkunah bari deleng lakine sibuk mangguli beras.

“Loh.. emange Mama akeh dosae ya, Mi?” jare si Cenang.

“Ya iya Nang, Mama nira kedul, bli sok menggawe luruh duwit. Untung bae Mimi bisa luruh duwit dewek beburuh wewasuh lan nyetrika, Baka Mimi beli bisa menggawe mah, sira karo si Bontot bli bisa buka puasa lan mangan sahur, Nang!”

“Klambi anyar kanggo lebarane kita olih dipaih Mama, Artine Mama tanggung jawab bisa nokokaken klambi kanggo anake Mi.” si Bontot melu ngomong bari dengdengaken klambi anyar.

“Iya bener klambi dipaih Mama nira, tapi Mama nira tuku klambi kuh duwite olih njaluk sing Mimi.!!” jare Nyi Tarkunah.

*Tulisan : Nyi Tarkunah*
Posted on by Indramayu Top in