17.4.18

BAHAYA UDUD

Sembok : Beeeh!...wis dipaih weruh ping pirang-pirang kon aja ngudud, udud kuh cuma buang-buang duit bae!

Babeh : Iya weruh.

Sembok : Dadi Babeh setuju, yen pabrik ududkuh gawe mlarat

Babeh : Sebeneremah kita gah bli setuju anane pabrik udud kuh

Sembok : Lah terus, nangapa masih ngudud?

Babeh : Sebeneremah pengen tek bakar bae pabrik udud kuh Mbok, cuma kan nglanggar hukum, kone dipenjara, dadi ya mending tek bakar udude teka siji Mbok

Sembok : Oooohhhh...! (bari ngedengaken gagang sapu ning babeh.)


* Tulisan : Siska Aulia Putri *
Posted on by Indramayu Top in