17.4.18

BOCAH NOM KARO POLISI

Ana bocah nom loro nunggang motor boncengan, mandeg ning lampu merah, tujuane pengen takon dalan ning pak polisi.

Bocah Nom : "Pak, punten pengen takon? dalan meng Rumah Sakit sing parek lewat mendi ya?"

Polisi : "Oooh.. Rumah Sakit ya nang, tas lampu merah kien, sira luruuus, terus ana perempatan belok kiwe, luruuus terus, ana perempatan maning belok tengen, terus belok kiwe, ana jembatan belok kiri, luruuus nah ning kono rumah sakite sebelah tengen dalan."

"Bocah Nom loro mau raine planga-plongo rada keder."

Bocah Nom : "Pak, kayane wani ruwed temen, laka dalan pintas tah? maksude bentangan supaya gelis tekang Rumah Sakite kah."

Polisi : "Oooh.. pengen sing gelis ya nang, gampang! sirane gawa motor rada ngebut terus nyrobod lampu merah, ketemu mobil apa bae tabraken seporete, kogah ambulane teka dewek jemput sira tekang Rumah Sakit. Faham..!!"

Bocah Nom : "Faham Pak..!!"

*Tulisan : Siska Aulia Putri*