17.4.18

JARINGAN

Baka dudu lataran arep layad sing kepatén. Sejatiné sungkan, los maring Dermayu. bli kuat ning panas jagate gawe lemes, lan parah pisan dalané. lislusé kendaraan, gedé cilik pada ngebut patingblesat. Bati gawé jantungan. Méh magrib, nembé tekan Sukra. Ndadak macet. Dawané antrian tekan kilonan. AC fréone bocor durung didangdani. Tobaat! Jeroning mobil rasané kaya dioven. Kringet grobyos, kaos oblong nganti kebes.

Nglodod ndongolaken endas metu jendéla.
“Ana apa jéh kang?” Takon pedagang asong.
“Tabrakan runtungan, pa. Tronton karo trek gandéng. Tuli guriné disusul bis karo kijang.”

Ladalaah! Baka mengkénén mah alamat suwé, bisa-bisa kebengén ning dalan, jroning batin grentes.
Bli kurang akal. Mobil digawa ménggok nengen. Gulati jalan pintas. Bablas! Tekan Paréan.
Macet maning. Pedagang karo sing mlaku nyeseki dalan. Ana tontonan.

“Ana apa jéh Yu?” takon ning tukang dagang jaburan, “Jaringan, pak.” jare si yayu jaburan. “Jaringan? Apa kunuh?” takon maning, “Jaringan kuh acarané bujang-prawan karo rangda-duda, pada gulati jodo. bokat sampéan minat, wadoné ayu-ayu pak.” jaré si Yayu sing ditakoni .

Kéder. Apiké keprimén, mampir dikit luru rangda apa terus sabar ngadepi macet..?

*Tulisan : Abah Helmi*