17.4.18

KAMPUNG MALING

Ning Kampung Maling, sekabeh wargane, sing awit Lurah, RW, RT, Lebe, Mantri, Dukun, Guru lan sekabeh Wargane, Lanang Wadon, Cilik Gede, Tua Enom, Maling Kabeh.

Ceritane tengah wengi jam 1an ning Kampung Maling ana Warga sing nanggui Hansip lagi ngeronda, Malinge panik jaluk tulung Warga sejene. "Tulung.. Tulung.. Ana Hansiiiip..!! Ana Hansiiiip..!!" jare Warga sing nanggui mau bari jejeritan jaluk tulung. akhire Maling sekampung tangi kabeh marani Warga sing jaluk tulung mau, "Endi Hansipe Endi..?" jare Maling sejene, "Candak Hansipe Candak..!!" jare RT Maling, "Gebugi Hansipe Tuman..!!", Maling metu kabeh pada pengen ngeroyok Hansip, ana sing gawa bensin, ana sing gawa pentungan, ana sing gawa watu, wis macem-macem segala digawa arep nyiksa Hansip.

Warga Maling ngarak Hansip meng Pos Maling, ning Pos Maling, Hansip sing ketangkep mau di introgasi.

Jare Maling : "Wis pirang kali sira kuh ngeronda ning kampunge kita sip..?!"

Jawab Hansip : "Sekali busung, tembe sekali ngeronda tekang kene."

Maling : "Bobad sira kuh, kita wis pirang-pirang kali nanggui ira ngeronda, ayo ngaku wis pirang kali? sekien wis kecandak arep mlayu mendi?" (bari nggebugi hansip).

Hansip : "Ampun-ampun.. iya ngaku ling, ampuuun.. wis telung kali kita ngeronda mene."

Maling : "Nah, mengkonon ngaku sira kuh, aja bobad bae." (bari digebugi sekampung).

Hansip : "Ampuuuun liiiing.. Ampuuuun.."

Maling : "Arep sekali-kali maning beli ngeronda meng mene?"

Hansip : "Ora bae ling, wis cukup ora bakal ngeronda maning, kapok digebugi wong sekampung."

Maling : "Yawis mana balik, awas ketangguan ngeronda maning tak bakar urip-urip."

Brisat Hansipe mlayu adoh, sampe ora katon, ngilang ning sejerone bengi. Kampung maling akhire adem ayem tentrem maning, sabab Hansipe wis ketangguan, wis kapok ora bakal ngeronda maning, Alhamdulillah.

*Tulisan : Yusef Muldiyana*