17.4.18

MANG DIKUN

Mang dikun iku selain dadi ustad uga dadi setengah dukun, akeh wong marek pengen tetamba, tetakon nasib, itang-itung dina kawinan, sampe tekang ngeramal gah bisa.

Nalikane ana wong laki rabi gawa anake pengen takon durapa anake lara-laraan bae ora periang bregas kaya batur dolane. mang dikun takon ning wongtuane bocah.

Mang Dikun : "kein kih bocah sapa arane?"

Wongtuae bocah : "maratus sholihah tad."

Mang Dikun : "ooooh ya pantes bocah kih keciliken aran dadi gah lara-laraan bae, coba arane di ganti dadi nematus sholihah amber rada abot."

Wongtuae Bocah : "siap tad, kesuwun ya tad sarane."

mang Dikun : "iya wis.. dijamin waras, seketewu ya aja klalen."

Wongtuae Bocah : "boooleh tad."

*Tulisan : Fadjar Swatyas*
Posted on by Indramayu Top in