17.4.18

PEMBALUT

Ana mbok tua umure 75 taun ngundang-undang putune sing masih kelas 1 SMP, rupane si Mbok tua mau pengen ngongkon putune tuku pembalut ning warung.

Mbok Tua : "nok.. menea agian nok, tukuaken pembalut los gah ning warung."

Putune : "iiih, nggo apa ma?"

Mbok Tua : "go apa bae sih.. rewel.. gage miyang."

Putune : "siap boss."

Barang wis ditukuaken pembalut mau, nang putune dinyakaken. si Mbok Tua langsung mbuka bungkuse, di met isie.. dijembreng.. terus ditempelaken ning batuke dewek. si Putune kaget trus takon.

Putune : "lah ma, nangapa pembalute di pasang ning batuk?"

Mbok Tua : "iya nok.. kanggo ngilangaken kerutan."

Putune : "emange bisa tah ma?"

Mbok Tua : "anti kerut, anti bocor, charm body fit." (si mbok tua bari niruaken gayae iklan ning TIPI).

Putune : "waduuuh.. paraaaah.. (bari nepak batuk)".

*Tulisan : Siska Aulia Putri*
Posted on by Indramayu Top in