17.4.18

PUNTIANAK MABOK

Bengi Minggu, prau nelayan kang arane KM. MAJU TERUS siap miyang molah luruh iwak ning tengah laut. waktu kuen jagate peteng langka sinare wulan. para ABK kang ana wong 14 karo nahkoda, pada semangat siap tempur nganggo nyukupi kebutuan anak rabine.

Prau masih ana ning kali, durung metu sing muara. bagen jagate peteng para ABK pada bebarengan ndorong prau mau, ana sing nganggo watang, ana sing nganggo kayu usuk, sebab maklum prau gede lamon mesine di jalanaken, malah macet kipase nang dasarane kali. dadi prau mau ya kudu di dorong.

Maklum arane kali, pinggirane akeh tanduran malah akeh wiwitan gede-gede. ana sing pajeg nguncang-uncang, malah akeh sing pada ngreobi rada pada doyong ning kali.

Ning tengah perjalanan metu meng muara (muarae masih adoh), ning wiwitan Waru kang doyong meng kali, ana Puntianak lagi santai, dipikire "aja menusa bae sing mingguan, kita gah mingguan, dodok santai bari sikile uncang-uncang seduwure banyu kali" hihihiih..gemuyu dewekan bae Puntianak mau.

KM. MAJU TERUS teka setitik teka setitik bari gliyer-gliyer suarane banyu kalie, miyang nyusuri kali nuju meng muara, tanpa disadari nang para ABK prau mau liwat ning sa sore wit waru doyong mau kang ana Puntianak lagi midange. si Puntianak mau lagi nglamun dadi ya bli sadar yen ana prau gede arep liwat ning sor deweke.

Karna KM. MAJU TERUS kuh prau gede, pucuke prau mau nyarug klambine Puntianak kang lagi nglamun, si Puntianak bli krasa yen dodoke wis ngalih ning pucuk arepe prau. embuh lagi mikiraken apa lan nglamuni apa, semono kegawa ning praune ampi-ayem bae. pada ABK ya ongko-ongko bae pada bli weruh nyen praue nggawa Puntianak.

Tekang muara, KM. MAJU TERUS mulai njalanaken mesin, supaya perjalanane rada gelis. sebab jare jeh tujuane arep meng Pulau Sumatera.

Gelise kanda gancange wong cerita, perjalanan KM. MAJU TERUS wis olih telung dina telung bengi. kaya-kayane arep guri, kiwe tengen wis bli katon galeng, kabeh banyu ngemplak-ngemplak, warnae biru. para ABK ning perjalanan yah kaya biasa baka durung molah mah, ana sing turu bae, ana sing maen gaple daripada jenuh, ana sing remian, ana sing nyetel musik.

Patang dina perjalanan, jagat mulai peteng, wayae teka bengi maning. lagi enak pada guyon sebatur-batur. ana sing nyletuk.. wuy..wuy..aja ribut, rongokaken dipit, prangsa kita ana suarane uwong ning arepe prau..kabeh para ABK meneng kabeh.. laka suara apa-apa gah lah. para ABK terus ya biasa maning, ana sing kabor, ana sing glelengan, ana sing pada wedangan bari ngobrol.

Jagate nambah bengi, siji loro para ABK mulai pada molor. kari wong telu sing melek, papat karo nahkoda. Nahkoda tugase ya emang mengkonon, matane kudu kuat melek supaya aja kesasar meng tujuan.

"hooooaak....hooooaakkkhh...hiiiihiiiihiiii". suara mau rada lamat-lamat saru nang suarane angin laut. "hooooaak....hooooaakkkhh...hiiiihiiiihiii" suarane tambah jelas, "hiiiihiiihiii..." kaya suaren wong wadon nangis.

wong telu mau pasange mah pada krungu kabeh ning suara mau. jare si Ganden "pada krungu belih cah, ana suarane wong mutah bari nangis, kayane sapa ya?", "paling Doran, biasane gah bocah kaen mah baka nembe miyang ya mabok" jawab Wadung, "dudu, Doran lagi turu kah ning jero".

"hooooaak....hooooaakkkhh...hiiiihiiiihiii" suara mau krungu maning nang wong telu.

"Dideleng bae yu!" jare Ganden, "mong ah wedi, suarane kaya wong wadon..hiiii mrinding" jare si Wadung bari bregidig awake. "hayuu...wong teluan bae bliwani" jawab Kemplud rada sombong. rimbiiiit...riimbiiit wong telu pada mareki anjungan, BRASAAAAAT.. tiba-tiba wong telu mau pada mlayu, sasah nabraki apa singora mareki meng nahkoda. karena saking sasaeh wong telu mau, batur-bature pada tangi. jare si Doran ngomong "ana apa sih pada ribut bae".
"Ana putih-putih ning arep prahu" jare si Wadung bari rada gemeteran awake. wong 14 mau pada ngrompol kaya iwak ning jero arad, pada mulek kaya entut, laka sing gelem pisah.

Disawang-sawang nang wong 14 mau, ning petite prau ana wong nganggo klambi putih bari rada mleding, awake ning prau endase njuleg meng arah laut. bli jelas kenang jagate peteng. Nahkoda ngomong "kodipit cah, perasaan miyang sing kali kabehe ana wong 13, 14 karo kita" jare Nahkoda. "coba itungen ana pira cah", "siji..loro...telu....telulas, 14 karo sampeyan Nahkoda" jawab Gendon. "lah sih kaen ning arep sapa" jare Nahkoda bari mendelik meng arah anjungan.

Suwe-suwe bari rada wani-wani mangas lan awake mrinding kabeh, Kemplud mareki meng wong sing ana ning anjungan mau "hh..hhhui...sss...sapa sira?" dengkule Kemplud otek-oteken. uwong mau sing nganggo putih-putih nylinguk kaget bari jawab "kita...huuuooook..." bari rada mongkog-mongkog semaure.

"Kita sapa?" jare Kemplud, "Kita...huuuoook... pun...huuoookkk...pun ...hhh" jawab wong mau. "pan ...pun..pan..pun, sapa sira?" Kemplud takon maning. "hiii...hiiii.hiiii ...huuuoook... puntiaaannnaak" bari ngiyeng-ngiyeng lan mongkog-mongkog. ngrungu jawaban mau, Kemplud langsung mlayu, ngembul karo batur-bature.

"Urubaken lampu, supaya jelas sapa kunuh wonge kuh!" jare Nahkoda ngongkon anak buaeh. Begitu lampue murub JREEEENGGG! wong nganggo klambi putih mau katon jelas, wonge wadon, rambute rimbyakan, sebagian ana sing nutupi raine, raine abang-ireng rada melasaken, suara ngiyeng-ngiyenge longlonan, wong wadon mau dodok nglepoh ning gladage prau bari rada lemes rupane mah.

Para ABK begitu ndeleng jelas raine si Puntianak, ana sing kepoyuh-poyuh, ana sing gleprok kenang lemes. ana sing pada rangkulan bari ngusupaken raine. saking wedine. suwe-suwe Puntianak mau ngomong.

Puntianak : "Maaang...tulung...mang...hooaaakkk" bari ngadege rada sempoyongan.

Nahkoda : "Priwe?"

Puntianak : "Tulung maang...anteraken kita balik...kitae wis ora kuat...hoooakkk" kaya wong arep mutah.

Nahkoda : "Sirae nangapa, terus priwe mau-maune ana ning prau kita?".

Puntianak : "Kitae ora kuat maaang...wetenge munyel-munyel...kitae mabok maaang".

Nahkoda : "dadie ana ning prau kita?"

Puntianak : "kita dewek bli kelingan mang...kayae waktu sampeyan pada milir praue, waktu kuen kita lagi dodok ning waru doyong kang ana ning pinggir kali. kayae sih kitae nglamun, terus kegawa kenang praue sampeyan...hoooak".

Nahkoda : "oooh mengkonon...ya wis mana, kari mabur bae...jare puntianak kuh bisa mabur?".

Puntianak : "Bli sanggup mang...hooooakkk, kitae awake lemes dedes...go ngadeg bae gah kepokoan kinih maang...hoooak".

Nahkoda : "Kitae pan pada molah, perjalanan wis 4 dina masa kudu balik maning!".

Puntianak : "tulung laah maaang, hihihihiihi.....kitae mabok maaang".

Nahkoda : "wiss mana mabur baee".

Puntianak : "ora sanggup maaang...hihihihi....hoooaakkk"

Nahkoda : "wis lah melu molah bae yaa?"

Puntianak : "emong maang, kitae bli biasa ning laut, kien gah mutah terus."

Nahkoda : "kari kon balik maning mah, ora sanggup, priwe jare juragan, terus sing nemponi solare sapa".

Puntianak : "tulung lah mang, anteraken balik meng darat, bokat kitae mati kenang mabok laut kone sampeyane bisa dituntut".

Si nahkoda akhire mikir, jare nahkoda "lamon puntianak kien mati ning laut gara-gara praue kita bisa blai, terus lamon para puntianak pada demo priwe, kitae jaluk tulung ning sapa". akhire Nahkoda mau rundingan karo anak buae, jare anak buae, lamon bli dianteraken balik kone pada bli bisa megawe, sebab ndeleng puntianak raine burak santak mengkonon pada mrinding kabeh.

Akhire, kenang kesepakatan se-anak buae, Puntianak mau dianteraken balik meng darat, prau KM. MAJU TERUS bli sida molah, gara-gara puntianak mabok.

*Tulisan : Siska Aulia Putri*
Posted on by Indramayu Top in