17.4.18

SEMAR NANGIS

Mau bengi Reang ditekani Wa Semar bari nangis, Wa Semar kanda karo Reang bari nangis sesegukan.

Wa Semar : "Duh putuuuu.. Jaman sekien bocah nom sedina-dinae sing diomongaken kuh kirik maning kirik maning, cemera maning cemera maning, sundel maning sundel maning, monyet maning monyet maning, kunyuk maning kunguk maning. lagi wingi Kita kih deleng bocah nom dolanan bal-balan ning lapangan singalodra, "oper meng kita rik kirik bajingan!" jare sing nganggo kaos abang. "cemera! aja ribut opar-oper bae kirik kuh!" jawab bocah sing nganggo kaos ijo. "kirik ira mah kasar nyuk!" lawan maene sewot, "ah, bonggane ira gah kasar nyet!" jare batur sing sejene. terus wingi lagi kita numpak angkot ngerungu bocah sekola ngomong kirik bajingan nyet nyuk segala rupa ternak disebut-sebut karo bature, apa ora diajari tah ning sekolae? apa ora pada ngerasa dosa tah ya bocah kuh, ngomonge kaya ora berpendidikan pisan." (Wa Semar nangise tambah kejer sesegukan banyu matae bleberan klambie teles gebes).

Reang bli bisa komen macem-macem, Reang delenganken bae ning iringane. tapi ora sue tiba-tiba Wa Semar njenggelek ngadeg bari ngomong "Dasar Jaman Edan!! Kiriiiiiiik Kiriiiiiik!!" Wa Semar ngleos bari nangis, ora pamit karo Reang.
"Kirik Kuh Wong Tua Edan!" jare Reang ning jero ati.

*Tulisan : Yusef Muldiyana*
Posted on by Indramayu Top in