18.4.18

SUNATAN

Esuk-esuk penganten sunat wis dangdan, ngenggo klambi takwa bari sarung, bari bli ngenggo sroal. Si Bontot digendong ning bapane bari diiring kakange si Cenang lan mboke Nyi Tarkunah miang ning umahe Wa Kabul (Dukun Sunat). Tekang ning umahe, Wa Kabul wis siap-siap arep nyunati si Bontot.

“Awas sira aja nagis ya Nang!” Baka nangis bli arepan dipaih sepeda,” jare Onyon ngerayu anake maksude amber si Bontot tenang, sabar, lan idep.

Bari dilahun ning bapane, sikil si Bontot didengkak aken. Bari baca Bismillah, dukun sunat motong “kulup manuk” duwene si Bontot.

“Belaaaaaaaaaaaaa!” Nyi Tarkunah surak, ngegorowok bari ngawur-ngawur duwit recean di serbu ning bocah-bocah tanggane Wa Kabul. Mang Kejot adine Onyon langsung nyebelih ayam jago.

*Tulisan : Nyi Tarkunah*
Posted on by Indramayu Top in